Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

Sinh 1946

Hi sinh 28/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1946, hi sinh 28/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán Gio Việt - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán Gio Việt - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1917, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Việt - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 03/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 03/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...