Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

Nguyên quán Tân Tiên - Văn Giang - Hải Hưng

Hi sinh 24/2/1971

Đơn vị D 46 - QB

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Vũ Hồng - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Vũ Hồng - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 07/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Vũ Hồng - Bình Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Vũ Hồng - Bình Giang - Hải Dương hi sinh 24/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 5/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Quảng Bình hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...