Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

Sinh 1958

Hi sinh 27/4/1978

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Vũ Hồng - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Vũ Hồng - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 07/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Vũ Hồng - Bình Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Vũ Hồng - Bình Giang - Hải Dương hi sinh 24/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 5/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Tân Tiên - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Tân Tiên - Văn Giang - Hải Hưng hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán Quảng Trạch - Quảng Xương - Quảng Bình hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...