Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúm

Hi sinh 1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Hạ Mỗ - Xã Hạ Mỗ - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ HẠ MỖ
Xã Hạ Mỗ Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: (04) 33637945
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
Xã Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: (04) 33886393

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúm

  Nguyên quán Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúm, nguyên quán Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh hi sinh 09/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúm

  Nguyên quán Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúm, nguyên quán Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh hi sinh 04/09/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Chúm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chúm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...