Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

Sinh 1956

Hi sinh 7/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

  Nguyên quán Thiệu Tâm - Đông Thiệu - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội, nguyên quán Thiệu Tâm - Đông Thiệu - Thanh Hoá, sinh 1956, hi sinh 07/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

  Nguyên quán An Đạo - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội, nguyên quán An Đạo - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1946, hi sinh 23 - 11 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

  Nguyên quán Thiệu Tâm - Đông Thiệu - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội, nguyên quán Thiệu Tâm - Đông Thiệu - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 07/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

  Nguyên quán An Đạo - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội, nguyên quán An Đạo - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1946, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...