Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

Sinh 1954

Hi sinh 1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán Vũ Minh - Bắc Ninh - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán Vũ Minh - Bắc Ninh - Hà Bắc, sinh 1940, hi sinh 12/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán Vĩnh Yên - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán Vĩnh Yên - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá hi sinh 01/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1940, hi sinh 30/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...