Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

Sinh 1948

Hi sinh 24/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán Tiến Hội - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán Tiến Hội - Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 24/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán Thường Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán Thường Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 28/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán Tây Nam - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán Tây Nam - Bến Cát - Bình Dương hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1949, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1939, hi sinh 01/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...