Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị hi sinh 02/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán Tân Kỳ - Nghệ An hi sinh 21/9/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán Số 7 Ngõ 19 - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán Số 7 Ngõ 19 - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội, sinh 1956, hi sinh 12/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán Quảng Nam hi sinh 11/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán Phường 3 - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...