Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

Sinh 1948

Hi sinh 24/12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

  Nguyên quán Việt Hưng - Văn Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu, nguyên quán Việt Hưng - Văn Lâm - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 22/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

  Nguyên quán Viên An - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu, nguyên quán Viên An - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1954, hi sinh 01/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu, nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Dương, sinh 1952, hi sinh 17/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

  Nguyên quán Hải Đường - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu, nguyên quán Hải Đường - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 24/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu

  Nguyên quán Gia Hưng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cửu, nguyên quán Gia Hưng - Hà Bắc, sinh 1950, hi sinh 11/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 6. Xem thêm các kết quả khác...