Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

Nguyên quán Số 17/20 Phố mới - Hồng Gai - Quảng Ninh

Hi sinh 08/03/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

  Nguyên quán Tiểu khu - Trung Thanh - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, nguyên quán Tiểu khu - Trung Thanh - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên, sinh 1959, hi sinh 23/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

  Nguyên quán Quỳnh Giao - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, nguyên quán Quỳnh Giao - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 28/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc

  Nguyên quán Phước Khánh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, nguyên quán Phước Khánh - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 5/6/1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...