Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

Hi sinh 2/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...