Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán Vũ đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán Vũ đông - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 10/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hi sinh 27 - 08 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán Kim Thành - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán Kim Thành - Kim Động - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 25/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán Hoàng QuÝ - Hoàng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán Hoàng QuÝ - Hoàng Hóa - Thanh Hóa hi sinh 12/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...