Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

Sinh 1948

Hi sinh 6/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán Xuân Bình - Do Linh - Quảng trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán Xuân Bình - Do Linh - Quảng trị hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán Vĩnh Lâm - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán Vĩnh Lâm - Đông Triều - Quảng Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Việt - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán Việt Cương - Yên Mỹ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán Việt Cương - Yên Mỹ - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 02/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán Trực Phương - Trực Nam - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán Trực Phương - Trực Nam - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 06/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính

  Nguyên quán Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, nguyên quán Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 16/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...