Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán Việt Yên - Hà Bắc, sinh 1956, hi sinh 25/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán Thuỷ Liên - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán Thuỷ Liên - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1953, hi sinh 20/04/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán Thuỷ Hội Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán Thuỷ Hội Hưng Yên, sinh 1951, hi sinh 15/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán Thanh Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán Thanh Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An hi sinh 10/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...