Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

Hi sinh 1974

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.860.344

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 08/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán Thạnh Phước - Thạnh Hóa - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán Thạnh Phước - Thạnh Hóa - Long An hi sinh 5/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 26/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1940, hi sinh 24/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1945, hi sinh 31/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...