Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN DƯƠNG

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN DƯƠNG, nguyên quán Miền Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán Vỉnh Tân - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán Vỉnh Tân - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1942, hi sinh 22/01/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán Thường Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán Thường Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 20/02/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán Thanh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán Thanh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...