Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Hi sinh 01/10/1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Thanh Dương - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Thanh Dương - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 16/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 02/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Vĩnh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Khánh Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Khánh Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...