Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

Nguyên quán Thanh Dương - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1950

Hi sinh 16/07/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 01/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 02/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Vĩnh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám

  Nguyên quán Khánh Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giám, nguyên quán Khánh Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...