Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

Sinh 1936

Hi sinh 29/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

  Nguyên quán Chí Kiên - Mỷ Hào - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng, nguyên quán Chí Kiên - Mỷ Hào - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 06/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

  Nguyên quán Liên Hoá - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng, nguyên quán Liên Hoá - Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 28/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại Đức Long - Xã Đức Long - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...