Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

Hi sinh 5/4/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
ĐT: 076 3875243

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán Thanh liệt - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán Thanh liệt - Thanh Trì - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán Mỹ Đức Tây - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán Mỹ Đức Tây - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1950, hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1938, hi sinh 8/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán Đức Xá - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán Đức Xá - Đức Thọ - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1938, hi sinh 08/08/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...