Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió

Hi sinh 1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Nhân đạo - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211.3830316 - 02113.830.150 - 0979 907 866
(phó phòng)
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
ĐT: Thị trấn Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió

  Nguyên quán Dương Mỹ - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió, nguyên quán Dương Mỹ - Thủy Nguyên - Hải Phòng hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió

  Nguyên quán Dương Mỹ - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió, nguyên quán Dương Mỹ - Thủy Nguyên - Hải Phòng hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gió, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1/1/1993, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Xá - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...