Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi

Hi sinh 18/4/1962

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi

  Nguyên quán Thanh xuân - Thanh liêm - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi, nguyên quán Thanh xuân - Thanh liêm - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 27/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi

  Nguyên quán Tân Hòa Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi, nguyên quán Tân Hòa Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 14/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi

  Nguyên quán Phước Hội - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi, nguyên quán Phước Hội - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 12/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi

  Nguyên quán Long Hưng - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi, nguyên quán Long Hưng - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1918, hi sinh 30/11/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi

  Nguyên quán Bến Cát - Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏi, nguyên quán Bến Cát - Sông Bé, sinh 1957, hi sinh 20/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...