Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

Hi sinh 21/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán Vũ Quý - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán Vũ Quý - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 26/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 10/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán Tùng Sơn - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán Tùng Sơn - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1950, hi sinh 18/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 24 - 4 - 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1966, hi sinh 28/01/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...