Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm

Hi sinh 15/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm

  Nguyên quán Chi Lăng - Giang Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, nguyên quán Chi Lăng - Giang Võ - Hà Bắc hi sinh 15 - 08 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm

  Nguyên quán Thanh Hà - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, nguyên quán Thanh Hà - Hải Dương hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân hoà - Xã Xuân Hòa - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...