Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

Nguyên quán Phong Khê - Yên phong - Hà Bắc

Sinh 1945

Hi sinh 02/01/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Mao Điện - Thuận Thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Mao Điện - Thuận Thành - Hà Bắc hi sinh 9/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Gò Công Tây - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Gò Công Tây - Tiền Giang, sinh 1959, hi sinh 24/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...