Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

Nguyên quán Mao Điện - Thuận Thành - Hà Bắc

Hi sinh 9/2/1979

Cấp bậc binh nhứt - chiến sĩ

Đơn vị C12 - D4 - Lữ 234

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Phong Khê - Yên phong - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Phong Khê - Yên phong - Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 02/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Gò Công Tây - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Gò Công Tây - Tiền Giang, sinh 1959, hi sinh 24/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...