Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

Nguyên quán Gò Công Tây - Tiền Giang

Sinh 1959

Hi sinh 24/05/1979

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị E150 F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Phong Khê - Yên phong - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Phong Khê - Yên phong - Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 02/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp

  Nguyên quán Mao Điện - Thuận Thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, nguyên quán Mao Điện - Thuận Thành - Hà Bắc hi sinh 9/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...