Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

Hi sinh 12/04/1989

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán Nam Thái Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán Nam Thái Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang hi sinh 29/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán Đông Lợi - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán Đông Lợi - Triệu Sơn - Thanh Hóa hi sinh 14/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán An Giang hi sinh 19/09/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 12/4/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...