Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Xuân Bình - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Xuân Bình - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 12/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1943, hi sinh 07/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Tân Sơn - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Tân Sơn - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 13 - 09 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Phước Kiến - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Phước Kiến - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 28/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Phú Cường - Định Quán - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Phú Cường - Định Quán - Đồng Nai hi sinh 15/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...