Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

Hi sinh 2/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Xuân Bình - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Xuân Bình - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 12/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1943, hi sinh 07/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Tân Sơn - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Tân Sơn - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 13 - 09 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Phước Kiến - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Phước Kiến - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 28/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán Phú Cường - Định Quán - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán Phú Cường - Định Quán - Đồng Nai hi sinh 15/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...