Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

Hi sinh 1/11/1959

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán Việt Hùng - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán Việt Hùng - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1959, hi sinh 14/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán Tân ly - Lý nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán Tân ly - Lý nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 09/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán Phường 6 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán Phường 6 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1966, hi sinh 24/08/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán Phú Thạnh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán Phú Thạnh - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...