Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền

Sinh 1951

Hi sinh 18/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền

  Nguyên quán Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, nguyên quán Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền

  Nguyên quán Quỳnh Thuận - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, nguyên quán Quỳnh Thuận - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền

  Nguyên quán Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, nguyên quán Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hi sinh 26/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền

  Nguyên quán Hoàng Vân - Hiệp Hòa - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, nguyên quán Hoàng Vân - Hiệp Hòa - Bắc Giang, sinh 1944, hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền

  Nguyên quán Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, nguyên quán Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 18 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...