Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

Nguyên quán Xuân Châu - Xuân Thủy - Hà Nam

Sinh 1963

Hi sinh 29/08/1983

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị E 201 F 302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Tích Tường - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Tích Tường - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1931, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...