Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

Nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Hi sinh 9/4/1975

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị F 341 - QK 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Xuân Châu - Xuân Thủy - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Xuân Châu - Xuân Thủy - Hà Nam, sinh 1963, hi sinh 29/08/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Tích Tường - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Tích Tường - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1931, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...