Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

Hi sinh 30/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Xuân Châu - Xuân Thủy - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Xuân Châu - Xuân Thủy - Hà Nam, sinh 1963, hi sinh 29/08/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Tích Tường - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Tích Tường - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1931, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...