Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

Hi sinh 19/5/1960

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán Thương Phú - Mỹ Đưc - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán Thương Phú - Mỹ Đưc - Hà Tây, sinh 1931, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán Thiện Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán Thiện Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé, sinh 1959, hi sinh 11/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán Tam Nông - Phú Thọ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán Tam Nông - Phú Thọ, sinh 1930, hi sinh 9/12/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị Xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán Phú Cường - Thủ Dầu Một - Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán Phú Cường - Thủ Dầu Một - Sông Bé, sinh 1928, hi sinh 3/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN KHÁ

  Nguyên quán Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN KHÁ, nguyên quán Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1927, hi sinh 10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 6. Xem thêm các kết quả khác...