Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

Nguyên quán Thuỷ đường - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

Sinh 1960

Hi sinh 06/02/1979

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C1 D7 E 64 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Yên Trường - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Yên Trường - Yên Định - Thanh Hoá, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Tiểu khu - Kiến Xương - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Tiểu khu - Kiến Xương - Hải Phòng hi sinh 21/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Thuỷ đường - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Thuỷ đường - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 06/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán Thăng Long - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...