Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN Văn KHEN

  Nguyên quán Tân Điịnh - Bến Cát

  Liệt sĩ NGUYỄN Văn KHEN, nguyên quán Tân Điịnh - Bến Cát, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen

  Nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen, nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1955, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen

  Nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen, nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1955, hi sinh 06/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen

  Nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khen, nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...