Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích

Sinh 1940

Hi sinh 21/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích

  Nguyên quán Thanh Quang - Nam Sách - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích, nguyên quán Thanh Quang - Nam Sách - Hải Dương, sinh 1940, hi sinh 21/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích, nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh, sinh 1078, hi sinh 30/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích

  Nguyên quán Nhận Giang - Phù Cừ - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích, nguyên quán Nhận Giang - Phù Cừ - Hưng Yên hi sinh 15/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích

  Nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích, nguyên quán Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh, sinh 1078, hi sinh 30/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích

  Nguyên quán Thanh Quang - Nam Sách - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khích, nguyên quán Thanh Quang - Nam Sách - Hải Dương, sinh 1940, hi sinh 21/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...