Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khình

Hi sinh 23/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Khu phố 2 - Thị trấn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
ĐT: 075.3871.219

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lý Văn Khình

  Nguyên quán Tân Thành - Cao lộc - Cao Lạng

  Liệt sĩ Lý Văn Khình, nguyên quán Tân Thành - Cao lộc - Cao Lạng, sinh 1950, hi sinh 08/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lý Văn Khình

  Nguyên quán Tân Thành - Cao lộc - Cao Lạng

  Liệt sĩ Lý Văn Khình, nguyên quán Tân Thành - Cao lộc - Cao Lạng, sinh 1950, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Khình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Khình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nam Đồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...