Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

Sinh 1949

Hi sinh 4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Quyết Thắng - Thanh Hòa - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Quyết Thắng - Thanh Hòa - Hải Phòng hi sinh 12.04.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Văn Thanh - Y Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Văn Thanh - Y Thành - Thanh Hóa hi sinh 25/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 03/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 03/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Thanh Hà - Thanh Thiên - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Thanh Hà - Thanh Thiên - Thanh Hoá, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...