Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

Sinh 1942

Hi sinh 14/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Quyết Thắng - Thanh Hòa - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Quyết Thắng - Thanh Hòa - Hải Phòng hi sinh 12.04.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Văn Thanh - Y Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Văn Thanh - Y Thành - Thanh Hóa hi sinh 25/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 03/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 03/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán Thanh Hà - Thanh Thiên - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán Thanh Hà - Thanh Thiên - Thanh Hoá, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...