Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

Nguyên quán Dân Quyền - Triệu Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1925

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

  Nguyên quán Ngọc Lý - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan, nguyên quán Ngọc Lý - Tân Yên - Hà Bắc hi sinh 26/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

  Nguyên quán Hải Hậu - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan, nguyên quán Hải Hậu - Nam Hà hi sinh 13.01.1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...