Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

Sinh 1960

Hi sinh 26/8/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán Vũ Hội - Vũ Tiên - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán Vũ Hội - Vũ Tiên - Thái Bình hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 01/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán TânLãn - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán TânLãn - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1953, hi sinh 25/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN KIỆM

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN KIỆM, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam, sinh 1925, hi sinh 28/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán Hải Tây - Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán Hải Tây - Hải Hậu - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 26/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...