Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

Sinh 1948

Hi sinh 26/2/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

  Nguyên quán Vỉnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền, nguyên quán Vỉnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

  Nguyên quán Tân Phú Thạch - Châu Thành - Cần Thơ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền, nguyên quán Tân Phú Thạch - Châu Thành - Cần Thơ, sinh 1942, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

  Nguyên quán Quảng Bình - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền, nguyên quán Quảng Bình - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 26/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

  Nguyên quán Hưng Dũng - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền, nguyên quán Hưng Dũng - Vinh - Nghệ An, sinh 1932, hi sinh 6/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền

  Nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiền, nguyên quán Hải Cát - Hải Hậu - Nam Định, sinh 1951, hi sinh 22/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...