Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

Hi sinh 9/5/1959

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán Phú Sơn - Đa Phúc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán Phú Sơn - Đa Phúc - Vĩnh Phú, sinh 1947, hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh hi sinh 23/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán Hà Nội, sinh 1930, hi sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 08/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...