Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

Sinh 1933

Hi sinh 1967

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Xuyên Mộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Xuyên Mộc - Đồng Nai hi sinh 4/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Xuân Đường - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Xuân Đường - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 10/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Xóm 4 - Hưng Mỹ - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Xóm 4 - Hưng Mỹ - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1961, hi sinh 14/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Vũ Chính - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Vũ Chính - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 24/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...