Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

Sinh 1943

Hi sinh 9/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Yên Ninh - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Xuyên Mộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Xuyên Mộc - Đồng Nai hi sinh 4/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Xuân Đường - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Xuân Đường - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 10/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Xóm 4 - Hưng Mỹ - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Xóm 4 - Hưng Mỹ - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1961, hi sinh 14/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán Vũ Chính - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán Vũ Chính - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 24/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...