Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

Nguyên quán Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình

Sinh 1954

Hi sinh 1/5/1979

Cấp bậc H3 - Bt

Đơn vị E250 - F309

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Hà Nam Ninh hi sinh 21/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Vân Đức - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Vân Đức - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Tân Hưng - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Tân Hưng - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Tân Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Tân Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 24/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...