Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

Nguyên quán Tân Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An

Sinh 1957

Hi sinh 24/12/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 9, Thị trấn Huyện Tân Kỳ, Nghệ An
ĐT: 0383.882.321
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Hà Nam Ninh hi sinh 21/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Vân Đức - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Vân Đức - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 1/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán Tân Hưng - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán Tân Hưng - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...